Home

Leveranciers in de Recreation Food in NL en UK

Amerikaanse koelkasten

Even bestellen online? Dat doe je normaal gezien met goederen die je gemakkelijk kunt terugsturen. Dat geldt niet voor een Liebherr Amerikaanse koelkast. Het is namelijk onmogelijk om deze terug te sturen zonder dat deze wordt beschadigd. Hoe frustrerend is het als je een Liebherr SBSes 8496 hebt besteld en je er achter komt dat je het wijncompartiment eigenlijk helemaal niet gebruikt. Eigenlijk had je liever de Liebherr SBSes 8483 besteld. Deze heeft op de plaats van het wijngedeelte een vriesbox. Weer anderen die denken dat ze liever een ‘zwarte’ koelkast hebben en zoeken eigenlijk naar een Liebherr SBSbs 8683. Het lijkt allemaal zo logisch, maar je koopt dit soort koelkasten voor de komende 25 jaar. Dus als je nadenkt over het prijsverschil van een Liebherr SBSes 8773 ten opzichte van een andere koelkast, dan ga je doorgaans kijken naar het energieverbruik. En besef je dat je kunt besparen waardoor het niet meer interessant is om een Liebherr SBSef 7242 te kopen. Voor somigge mensen in Engeland is het zo dat ze een echte ‘Amerikaanse koelkast willen hebben en dan is de Liebherr CBNes 6256 het meest meer favoriete apparaat. In Nederland is het zo dat men bij Verhagen gaat informeren naar de beste koelkast aangezien dit dé Liebherr specialist bij uitstek is.

American refrigerators

Just order online? You normally do this with goods that you can easily return. This does not apply to a Liebherr American fridge freezer. It is impossible to return it without damaging it. How frustrating is it if you ordered a Liebherr SBSes 8496 and you find that you are not actually using the wine compartment at all. You would have preferred to order the Liebherr SBSes 8483. It has a freezer in place of the wine section. Again others who think they prefer a ‘black’ refrigerator and actually look for a Liebherr SBSbs 8683. It all seems so logical, but you buy these kind of refrigerators for the next 25 years. So if you think about the price difference of a Liebherr SBSes 8773 compared to another refrigerator, you will usually look at the energy consumption. And you realize that you can save, which makes it no longer interesting to buy a Liebherr SBSef 7242. For some people in England, they want a real ‘American refrigerator and then the Liebherr CBNes 6256 is the most favorite device.

Wijnkasten

In de wereld van de huishoudelektronica is veel aan het veranderen door de nieuwe energielabels. Voor Liebherr wijnklimaatkasten houdt dit in dat er twee modellen uitvallen ondanks dit zeer populaire modellen zijn, de WTb 4212 en de WTr 4211. De wijnkasten met 6 temperatuurzones zijn dus niet meer officieel verkrijgbaar. Wil je een wijnklimaatkast met 3 temperatuurzones, dan koop je de Liebherr WTes 5872. Een in RVS of edelstaal uitgevoerd schoonheid die al veel prijzen heeft gewonnen. Dit geldt ook voor dezelfde wijnklimaatkast met 2 temperatuurzones, de Liebherr WTes 5972. En als je de beide wijnklimaatkasten halveert, dan houd je nog altijd 2 temperatuurzones voor 34 flessen in de Liebherr WTes 1672. En voor de liefhebbers die liever een wijnbewaarkast hebben met 1 temperatuurzone voor 312 flessen is er de Liebherr WKt 6451. De wijnkastspecialist die je het beste kan informeren in Nederland de firma Cavepromotor.

Wine fridges

In the world of household electronics much is changing by the new energy labels. For Liebherr wine climate cabinets, this means that there are two models to be scrapped despite these very popular models, the WTB 4212 and the WTR 4211. The wine cabinets with 6 temperature zones are no longer officially available. If you want a wine climate cabinet with 3 temperature zones, you can buy the Liebherr WTes 5872. A beauty made in stainless steel or stainless steel that has already won many awards. This also applies to the same wine climate cabinet with 2 temperature zones, the Liebherr WTes 5972. And if you cut the two wine climate cabinets in half, you will still have 2 temperature zones for 34 bottles in the Liebherr WTes 1672. And for those who prefer a wine storage cabinet with 1 temperature zone for 312 bottles there is the Liebherr WKT 6451. The wine fridge specialist who can best inform you in the United Kingdom the company Cavepromotor the wine fridge specialist.

Fridgepromotor

The brexit has caused a major crisis in England yet there is still a great demand for Liebherr side by side fridge freezer UK. The English still consider it important to use a-quality refrigerators. It is important to know first what you are talking about when it comes to refrigerators so first look at a Liebherr side by side. You can see if the refrigerator fits the interior of your home. Liebherr has a number of hard running refrigerators that we list for you:

 • Liebherr CBNes 6256, this refrigerator is the largest one-piece refrigerator in the Liebherr range. One might wonder whether it is inside a typical European house.
 • Liebherr SBSes 8496, this is the most sold side by side as it has an integrated wine cellar.
 • Liebherr SBSes 8483, this looks essentially the same as the 8496 with the difference that the wine compartment has been replaced by a freeze.
 • Liebherr SBSbs 8683, is the black variant of Liebherr on a trend that is temporary since the other black models have been removed from the range.
 • Liebherr SBSes 8773, the emerging champion since those who don’t like ice cubes, will get Biofresh home with this refrigerator.
 • Liebherr SBSef 7242, this is also called the ‘wannabe’, as it is big, but in terms of performance does underperform all other refrigerators.

The best information about Liebherr fridges you get at Fridgepromotor. Before buy it is smart to contact the experts to be sure that you buy the right appliance.

Elektroserviceverhagen

De brexit heeft gezorgd voor een flinke crisis in Engeland desondanks is er nog steeds een grote vraag naar Liebherr side by side fridge freezer UK. De Engelsen vinden het nog steeds belangrijk om gebruik te maken van a-kwaliteit koelkasten. Het is wel belangrijk om eerste te weten waar je over praat als het aankomt op het gebied van koelkasten dus kijk eerst naar een Liebherr side by side. Zo kan je zien of de koelkast past bij het interieur van je huis. Liebherr heeft een aantal hard lopende koelkasten die we voor je opsommen:

 • Liebherr CBNes 6256, deze koelkast is de grootste koelkast uit één stuk in het Liebherr assortiment. Je kunt je afvragen of deze binnen is te krijgen in een doorsnee Europees huis.
 • Liebherr SBSes 8496, dit is de meest verkocht side by side aangezien deze een geïntegreerde wijnkast heeft.
 • Liebherr SBSes 8483, deze ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als de 8496 met dat verschil dat het wijncompartiment is vervangen door een vriesdeel.
 • Liebherr SBSbs 8683, is de zwarte variant van Liebherr op een trend die tijdelijk is aangezien de overige zwarte modellen uit het assortiment zijn gehaald.
 • Liebherr SBSes 8773, de opkomende kampioen aangezien wie niet van ijsblokjes houdt, met deze koelkast wel BioFresh in huis haalt.
 • Liebherr SBSef 7242, dit wordt ook de ‘wannabe’ genoemd, aangezien het wel groot is, maar qua prestaties onderdoet voor alle andere koelkasten.

Aanvullend

 • Webesto.nl
 • Op de volgende pagina vind je nog meer informatie.